Съотношение на силите

Балканските съюзници са малки държави, зависими финансово от големите европейски страни (Франция, Германия, Австро-Унгария), с аграрна икономика (с изключение на Гърция, ориентирана изключително към външната търговия) и неразвита промишленост, неспособна да издържа дълготрайна война. Последното проличава по време на войната, когато българската и останалите съюзнически армии изпитват остър недостиг на облекло, снаряжение и боеприпаси.


Османската империя страда от аналогични икономически и финансови слабости. Значителният ѝ превес в площ и население спрямо балканските държави е подронен от слабата администрация, националните противоречия, изостаналата икономика и недоразвитата транспортна мрежа.


Демографски и икономически потенциал


Страни Площ (км2) Население (1912 г.) Мобилизационен резерв
България 96 345 4 430 000 714 000
Сърбия 48 303 2 910 000 400 000
Гърция 63 211 2 630 000 300 000
Черна гора 9 000 247 000 30 000
Балкански съюз 216 859 10 217 000 1 444 000
Османска империя 2 983 000 24 800 000 1 000 000