Войната - рожба на човешкото безумие

Можем ли да определим като “човешко безумие” всяка война?! Войната не е просто игра на шахматната дъска, на която падат и побеждават черни или бели фигури. Пренесем ли битката от шахматната дъска в истинския живот, тогава правилата губят очертания, принципа на играта придобива друга форма – тази на унищожението, на смъртта, , на престъплението. Такава битка носи името война, а тя всява ужас, болка, страдание, носи жестокост. Не пешки, а хора застават срещу хора, не черни и бели фигури излизат от играта, а загиват невинни деца, жени, мъже, умират майки, бащи, синове- жертви на едно Безумие.

Ако може да се определи човешкото безумие с една дума, то е Война. Войната не попада в нито един морален закон, в нито една детска мечта, в нито едно човешко желание. Няма нито едно майчино сърце, което да желае да бъде съкрушено от гибелта на рожбата във война.

Две Световни войни. Какво доказват? Нима е възможно силата на една държава да се измерва в броя избити невинни деца, жени, старци, без време и смисъл загинали в сражения войници, пратени далеч от своята родина.

Война

Войната представлява организиран насилствен конфликт, който се характеризира с изключителна агресия, сътресения в обществото и приспособяването към него, както и висока смъртност.

Насилие

Насилие е общото наименование за действия, обикновено агресивни или престъпни, чиято цел е причиняване на вреда и унищожение на хора, животни или (по-рядко) собственост.

Безумие

Безразсъдство, пълна загуба на разум в действия и прояви.

Няма по-голямо безумие от това да избиваш жени и деца и да тържествуваш.

Човешкото безумие

На 10 юни 1942 г. село Лидице е изтрито от лицето на земята – нацистите убиват чрез разстрел всичките мъже над 16 години, а жените са отведени в концентрационни лагери. Сто и петте деца от селото са изпратени в „Централното бюро по въпросите на изселваните“ в град Лицманщат. Фактите днес разкиват, че осемдесет и осем от тях са убити.