Последици


След края на войната страната преживява т. нар. втора национална катастрофа. Периодът от възстановяване на българската държава до края на Първата световна война е белязан в българската история от стремежа към национално обединение. В името на националното обединение в етническите български граници, България участва в три последователни войни . Загубата в последната слага трагичен край на националния идеал. От началото на Българското възраждане, белязано от История славянобългарска, до Ньойския договор, нацията има три последователни цели: борба за българска църква, борба за национална независимост и борба за национално обединение. Възможността за постигане на последната цел намалява с приключването на Първата световна война.